Książ Wielki

Początki  Książa Wielkiego datowane są na rok 1120 o czym świadczą zapiski w księgach zachowanych w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie. Właścicielem osady był wówczas komes Stefan herbu Topór. W 1371 r. Książ Wielki przeszedł we władanie Spytka z Melsztyna, a w 1380 r. otrzymał prawa miejskie. Od roku 1400 do III rozbioru Polski Książ Wielki był miastem powiatowym, a także okręgiem sądowym. W 1485 roku właścicielem miasta staje się Jan z Tęczyna, a następnie Piotr Myszkowski. W 1585 roku rozpoczął on  budowę okazałego pałacu na wzgórzu Mirowskim, którego projektantem był  słynny architekt królewski Santi Gucci z Florencji.
Ród Myszkowski  był właścicielem Książa Wielkiego do XVIII wieku, kiedy to w 1729 roku przeszedł w ręce rodziny Wielopolskich. W 1869 roku Książ Wieki utracił prawa miejskie.

Zabytki warte obejrzenia:

 • Kościół św. Wojciecha
  Zlokalizowany w centrum Książa Wielkiego. Świątynia wzmiankowana  w latach 1325 - 1327, przebudowana w XVII - XVIII wieku. Jest to budowla gotycko - barokowa z pewnymi śladami klasycyzmu. Wnętrze kościoła pokrywa rokokowa polichromia z 1781 roku. W prezbiterium znajduje się sklepienie kolebkowe na gurtach z lunetami, ozdobione renesansowymi stiukami z I połowy XVII wieku. Na szczególną uwagę zasługuje kaplica św. Anny, ufundowana przez Władysława Myszkowskiego - jednego z właścicieli Książa.
 • Kościół św. Ducha
  Zbudowany w 1381 roku przez Spytka z Melsztyna. Przebudowany w 1784 roku oraz XIX wieku. Jest to kościół jednonawowy z węższym prezbiterium zakończony wieloboczną gotycką absydą ze skarpami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej namalowany przez Sassoferrato.
 • Pałac Myszkowskich na Mirowie
  Zlokalizowany w odległości około 1 km od Rynku, na wzgórzu Mirów, wraz ze starym drzewostanem i romantycznymi Alejami Lipowymi. Pałac został wzniesiony w latach 1585 – 1595 przez Piotra Myszkowskiego - biskupa krakowskiego. Według planów Santi Gucciego - słynnego architekta z florencji. Pierwotnie pałac miał styl późnorenesansowy, następnie przerabiany w stylu późnobarokowym i neogotyckim. W zamku zachowało się wiele detali renesansowych m.in. sklepienia oraz portale i obramowania okienne. Piwnice i parter mają sklepienia kolebkowe z lunetami. U stóp zamkowego wzgórza od strony południowej rozciągają się wielkie stawy hodowlane „Jastrzębiec” o powierzchni około 80 ha.
 • Rezerwat przyrody Lipny Dół
  Zajmuje powierzchnię 20,64 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego naturalnego pochodzenia z bogatą roślinnością zielną i z licznym w niej udziałem roślin gatunków kserotermicznych oraz chronionych. Głównymi gatunkami drzew porastających rezerwat „Lipny Dół” są dąb szypułkowy i bezszypułkowy, lipa drobnolistna, grab, klon, jawor, olsza czarna i sosna.
  Rezerwat przyrody Kwiatówka
  Zajmuje powierzchnię 11.18 ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego naturalnego pochodzenia z bogatą roślinnością zielną i z licznym w niej udziałem roślin gatunków kserotermicznych oraz chronionych. Drzewostan rezerwatu to głównie dąb, grab, sosna i brzoza.

 

Partnerzy

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij